Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y digwyddiad hanesyddol yma

Ymunwch â chantorion o dros 20 gwlad i Ganu am Heddwch.

Mae cantorion o’r Almaen, Awstralia, Awstria, Belg, Canada, Cymru, yr Eidal, Ffrainc, Jersey, Iseldiroed, Israel, Iwerddon, Lloegr, Luxembourg, Norwy, Slovenia, Sbaen, y Swisdir, Seland Newydd, Unol Daleithiau America, Ynys Manaw a Ynysoedd Philippines eisioes wedi ymgeisio i fod yn rhan o’r digwyddiad hanesyddol yma.

Ymunwch â chantorion o bedwar ban y byd i Ganu am Heddwch.

Ymgeiwsiwch NAWR

Profiad Corawl Bythgofiadwy

Mae Syr Karl Jenkins yn gwahodd ceisiadau wrth eich côr chi i ganu mewn perfformiad a thelediad hanesyddol o’r Armed Man : Offeren Heddwch i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dewisiwyd y ddinas Berlin i lwyfannu’r digwyddiad eithriadol o bwysig yma lle bydd dros 3,000 o gantorion o bob cwr o’r byd yn ymuno gyda’u gilydd gyda’r cyfansoddwr ei hunan yn arwain y gwaith cyfoes aml-ffydd ac aml-ieithog sy’n disgrifio arwain at ryfel, erchyllderau rhyfel ac effeithiau rhyfel.  Bydd ffilm arbennig yn cael ei dangos ar sgriniau yn ystod y perfformiad yn gydamserol gyda’r gerddoriaeth.

Photographer Rhys Frampton

Amserlen Arfaethedig

Mercher
31.10.18
Cyrraedd Berlin erbyn 13:00
Iau
01.11.18
Ymarferion Bore a Nos
Gwener
02.11.18
Ymarfer Perfformiad 20.00 – 22.30
Sadwrn
03.11.18
Cyfle i gwrdd â’r cyfansoddwr, Syr Karl Jenkins. 11.00 – 13.00

Lleoliad

Mercedes-Benz Arena, Berlin

What better way both to look back and reflect on our violent past and to look ahead with hope and commit ourselves to a more peaceful future. " Guy Wilson, Former Master of the Armouries

Ffi am Ganu

Pounds

£ 120

yr un i bob cantor

Euros

150

yr un i bob cantor

Gofynir i’r cantorion fynychu’r HOLL ymarferion.

Bydd tâl ychwanegol o £20/€25 i bob unigolyn sy’n dymuno cymryd mantais o’r cyfle i gwrdd â’r cyfansoddwr ar y bore Sadwrn.

Teithio/Llety

Cyfrifoldeb aelodau’r côr fydd trefniadau teithio i/o Berlin, gwesty a throsglwydiadau i/o’r maes awyr i/o’r Neuadd Gyngerdd a’r lleoliad ymarfer.

Copïau

Gofynnir i’r cantorion ddod â chopi o sgôr yr Offeren Heddwch a gyhoeddir gan Boosey and Hawkes gyda nhw.  Mae’n bosib prynu sgôr wrth boosey.com.

Bydd rhai man newidiadau i’r sgôr ar gyfer y perfformiad unigryw yma yn Berlin a bydd rhain yn cael eu hanfon atoch mewn da bryd.

Ymgeisio

Croesawn geisiadau ac ymholiadau wrth gorau a chantorion sydd eisioes wedi canu’r Offeren Heddwch o’r blaen ac sy’n gyfarwydd â’r gwaith.  Bydd angen recordiad o’ch côr chi trwy ebost (mp3 neu linc i berfformiad ar youtube) fel y gallwn asesu’r balans a’r safon angenrheidiol am Berlin. Derbynir recordiad diweddar oddi ar ffôn/dablet/ipad.

Am resymau ymarferol croesewir ceisiadau oddi wrth gorau/grwpiau ond derbynir ceisiadau oddi wrth unigolion a bydd rhaid i’r unigolion anfon recordiad diweddar ohonynt yn canu.

Croesewir ceisiadau wrth gantorion sy’n 16 oed neu dros 16 oed ar 20ed Orffennaf 2018.

Dylsai un person o bob côr fod yn gyfrifol am gyfathrebu gyda’r trefnwyr am unrhyw fater gan gynnwys taliadau.

Am fwy o fanylion, gweler y ffurflen gais.

Apply Now

Recordio a Darlledu

Disgwylir i bob un o’r cantorion arwyddo cytundeb yn cydsynio i’r recordiad o’r perfformiad a’r hawl anghyfyngedig i ymelwa ar y recordiad ar draws pob cyfrwng yn fyd eang gan gynnwys llwyfannau darlledu.

Mynegi Diddordeb

A wnewch chi gwblhau’r ffurflen gais cyn gynted â bo modd os gwelwch yn dda i fynegi eich diddrdeb yn y prosiect cyffrous yma gyda awgrym o’r nifer a natur y lleisiau.

Dylid anfon y ffurflen cyn Mehefin 15ed 2018.

Dewis y Cantorion

Bydd penderfyniad wedi ei gymeryd erbyn Gorffennaf 1af 2018 o ran pa gorau fydd wedi cael eu dewis i berfformio.  Bydd y taliadau yn ddyledus erbyn Awst 6ed 2018 er mwyn sicrhau cynhwysiad y côr.  Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau llety na theithio i Berlin yn benodol ar gyfer y cyngerdd cyn i chi dderbyn cadarnhâd bod eich cais wedi ei dderbyn a bod eich taliad wedi cyrraedd.

Blaenoriaeth Tocynnau

Bydd blaenoriaeth tocynnau i ffrindiau a theuluoedd y cantorion sy’n teithio i Berlin ac sy’n dymuno prynu tocynnau ar gyfer y cyngerdd Canu am Heddwch.

Bydd gwybodaeth i’r cyhoedd am sut i brynu tocynnau ar gael o fis Gorffennaf.

Ymunwch â ni yn Berlin ar gyfer y digwyddiad unigryw a hanesyddol yma lle bydd cantorion o bedwar ban byd yn ymuno yn eu deisyfiad am heddwch.

Unrhyw gwestiynau?